TurkishEnglishGermany
İmar Zemin : Bizden Fiyat Almadan Helikopterli Şap Uygulaması Yaptırmayın.
Helikopterli Şap

Koruyucu ve Dekoratif Şap Betonu Uygulaması

Şap

tarifı

Yerine dökülmüş tesviye betonu üzerine yerin izolasyonu, görsel güzelliği ve özel kullanım amacı için dökülen yer kaplama malzemesidir.

Amacı

Şapın yapılmasını amacı, tesviye betonu dökülmüş yüzeyi dış etkenlerden korumaktır. Kullanılan alanın kullanım süresini uzatmaktır. Özel fakatçlar için kullanılacak alanların özelliğine uygun yer kaplaması yapmaktır. Kullanım alanları geniştir. Bunlar:

Su ve rutubet etkisinde bulunan bölgeler,
Açık ve kapalı otoparklarda,
fabrika iç ve dış sahalarında
Açık spor alanları, kapalı spor salonları,
Sergi ve gösteri salonları vb.
Yukarıda yazılan yerler vb. Yerlerde yerin sudan korunması, görselliğin ön plana çıkması ve kullanım amacına uygun yerin elde edilmesi amacıyla zemine uygulaması yapılır.

Şap Dökme Kuralları

Şap dökme kuralları aşağıdaki gibidir:

Şap dökülecek yüzeyde toz, yağ, kir olmamalıdır
İnşaat artığı harç vb. Sonradan yüzeye yapışmış madde olmamalıdır
Tesviye edilecek yüzey dört kenar ve köşeden teraziye alınmalıdır
Terazinin elverdiği koşullarda dökülecek olan minimum şap kalınlığı
Çimento ile meydana getirilen şap için 0,2 santimetre den azca ve 0,5 cm den fazla olmamalıdır.
Bileşik içerikli şap için 0,5cm’den azca 3 cm’den fazla olmamalıdır.
Terazi mastarları yerleştirilir.
Uzun mastarlar yerleri sabit anolar üzerin de zigzak yapılarak kaydırılır.
Şap dökülürken konulan anolar sökülür ve anında yerine şap dökümü yapılır.
Yüzey mastar çekildikten sonra uygun mala ile düzeltilmelidir.
Geniş alanlarda mastar çekildikten sonra helikopter ile düzeltme yapılmalıdır
Şap Dökme İş Sırası

Tesviye betonu dökme iş sırası aşağıdaki gibidir:

Şap dökülecek yüzeyin temizlenmesi
Temizlenen yüzeyde yapışmış yabancı maddelerin temizlenmesi
Duvar kenarlarına kotun işaretlenmesi
Kenarlara anoların yerleştirilmesi
Anolarının üzerlerinin terazi ile kontrol edilmesi
Dökülecek olan şapın hazırlanması
Şapın dökülmesi ve mastar ile düzeltilmesi
Şap Dökülmesi

Şap dökülmesi, şap dökme kurallarına nazaran ve şap dökme iş sırasına bakılırsa yapılır. Tesviye betonu ile düzeltilmiş yüzeylerin dış etkenlerden ve istenen özelliklerde zemin elde edilmesi için kişilerin isteğine göre yapılır.

Meydana getirilen şap dökme işlemi ikiye ayrılır. Çimento ile meydana getirilen şap dökme işlemi ve hazır sentetik şap dökme işlemleridir. Çimento ile yapılan şap dökme işlemi kendi içinde ikiye ayrılır.

Bunlar çimentonun tesviye betonu üzerine serpilerek ıslatılması ile meydana getirilen ve çimentonun su ile karıştırılıp zemine serilmesi ile yapılan şap dökme işlemleridir. Bileşik şap malzemesi ise fabrikalarda üretilen ve kutular içinde kullanım alanına getirilir. Kutular içinde kullanıma hazır haldedir. Kutudan direk zemine uygulaması yapılır.

Şap Dökülecek Yüzeyin Temizlenmesi

Şap dökülecek yüzeyin tamamen tozdan inşaat artıklarından ve diğer yabancı maddelerden temizlenmesi gerekir. Temizleme işleminde yumuşak süpürgeler kullanılmalı ve yer tozdan tamamen temizlenmelidir. İmkanlar dahilinde var ise hava püskürtülerek zemin temizlenmelidir.

Şap ile alttaki tesviye betonu içinde katman oluşturacak toz taneleri zeminin çabuk deforme olmasına ve çok kısa bir süre içinde kalkmasına neden olacaktır. Bundan dolayı zemin temizliğine dikkat edilmelidir

Temizlenen Yüzeyde Yapışmış Yabancı maddelerin Temizlenmesi

Şap dökülecek yüzey temizlendikten sonrasında yüzeyde yapışmış ve şap dökümüne kısaca olacak yabancı maddeler var ise harç artığı, sıkıştırma köpüğü, alçı parçası vb. Inşaat yapımı esnasında kalan bu malzemeler mala, kazma, çekiç vb. Malzemeler yardımı ile temizlenir.

Bu malzemeler temizlenmez ise dökülecek olan şapın yüksekliği azca olacağı için özellikle çimento ile meydana getirilen şap dökümünde göze hoş görünmeyen ve istenmeyen tümsekler meydana gelecektir. Genellikle temizleme işlemi mala yardımı ve malanın ucuyla yapılır.

Duvar Kenarlarına Kotun İşaretlenmesi

Duvar kenarlarına kot işaretleme işlemi tesviye betonuyla aynıdır. Tesviye betonu dökümünde kullanılan kot işaretleri duruyorsa kılavuz olarak kullanabiliriz. Çimento ile meydana getirilen şap dökümünde kot işaretlemesine gerek kalmamıştır, sentetik şap dökümünde kot işaretlemesi yapılır. Yükseklik az olduğu için direk tesviye betonu üzerine uygulanır.

Kenarlara Anoların Yerleştirilmesi

Kot işaretleme işlemi bittikten sonrasında kenarlara kullanılacak olan mastar uzunluğuna nazaran anolar yerleştirilir. Çimento ile meydana getirilen şap dökümünde ano yerleştirilmez. Bileşik şap dökümünde ano yerleştirilmesi yapılır. Tesviye betonunda yerleştirilen anolardan farklı olarak anolar kolay çıkabilecek bir
şekilde yerleştirilir. Çünkü şap dökümü esnasında mastar yapıldıktan sonrasında anolar derhal sökülür ve yerine şap dökümü yapılır.

Anoların Üzerinin Terazi ile kontrol Edilmesi

Anolar yerleştirildikten sonra üzerlerine tek tek terazi konularak kontrol edilir ve sabitleme işlemi yapılır.. Burada dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan nokta sabitlenen anoların tesviye betonunda olduğu gibi değil; mastar yapılmış olduktan sonrasında derhal çıkarılacağı düşünülmelidir. Bu nedenle sabitleme çok sağlam yapılmamalıdır.

Dökülecek Olan Şapın Hazırlanması

Dökülecek olan şap ikiye ayrıldığı için hazırlanışı da ikiye ayrılmaktadır.

Çimento ile dökülen şap
bileşik (hazır) şap
Çimento ile Dökülen Şapın Hazırlanması

Çimento ile dökülen şapta kendi içinde ikiye ayrılmaktadır.

Tesviye betonunun üzerine çimento serpilerek meydana getirilen. Hazırlanması aşaması yoktur. Direk tesviye betonu üzerine serpilerek uygulanır.
Tesviye betonunun üzerine su ile karıştırılıp yapılan. Düzgüsel çimentonun içine su karıştırılarak hazırlanmış olur. Kabı içine konulmuş olan çimentonun üzerine su eklenmiş olur ve mikser veya yardımcı bir çalgıla zemin üzerine sürülecek kıvamlaşana kadar karıştırılır. Koyuluk veya sulu olma durumuna göre çimento yada su eklemesi yapılabilir.
Bileşik (Hazır) Şapın Hazırlanması

bileşik şaplar piyasada kutular içinde bulunmaktadır. Kutuların üzerinde içine ne kadar su katılacağı veya kullanılacak başka bir malzeme varsa ne kadar katılacağı yazmaktadır. Kutuların üzerindeki hazırlama kılavuzları dikkatlice okunmalıdır.

Bileşik şap üreten firmaların ürünlerinde içine katılacak su miktarı ve diğer malzemeler değişim göstermektedir. Bazı durumlarda aslabir araç-gereç kullanılmadan doğrudan uygulama yapılmaktadır.

Şapın içine su yada herhangi bir başka araç-gereç katılacak ise bu şap dökümü şap makinesi ile yapılacaksa şap makinesine içine dökülüp karıştırılmalıdır. El ile yapılacaksa karıştırma işlemi mikser ile yapılmalıdır.

Şapın Dökülmesi ve Mastar ile Düzeltilmesi

Dökülecek olan şap hazırlandıktan sonra döküm işlemine başlanılır. Çimento ile dökülen şap ve sentetik şap uygulama bakımından değişim göstermektedir. Uygulama şekilleri birbirinden farklıdır.

26 Mayıs 2019 tarihinde kategorisine eklendi. 1148 kez okundu